Prosta strona informacyjna Parafii.

Na stronie głównej pokazuje slider oraz strumień aktualności.

Na stronie kontaktowej wykorzystano GoogleMaps.

Ciekawostką jest nietypowe menu w pionowym bloku u góry w ¼ szerokości strony.

Serwis, zgodnie z obowiązującymi zasadami, jest czytelny na różnych urządzeniach, dzięki zastosowaniu techniki responsywności (RWD – Responsive Web Design).